توسعه فضای مجازی نقش موثری در مقابله با کرونا داشت

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب توسعه فضای مجازی نقش موثری در مقابله با کرونا داشت مشاهده می کنید
رئیس‌جمهور گفت: استفاده از فضای مجازی در بخش‌های مختلف از جمله طرح غربالگری و امور آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها کمک بزرگی به اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی و مقابله موثر با کرونا کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی