میزان خسارت کرونا به اقتصاد ایران برابر با 15 درصد از تولید ناخالص ملی

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب میزان خسارت کرونا به اقتصاد ایران برابر با 15 درصد از تولید ناخالص ملی مشاهده می کنید

فرهاد دژپسند با بیان اینکه برآوردی که ما داریم حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی از این بیماری متاثر می شود افزود: البته در دنیا این رقم بیشتر است، زیرا بخش خدمات کشورهای توسعه یافته بزرگتر است. در کشور ما چون بخش خدمات آنقدر هنوز گسترش پیدا نکرده است، بنابراین در این حدود برآورد می شود.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی