اختصاصی: «قلب بیروت»؛ بازخوانی سندی از ساواک درباره جایگاه امام موسی صدر در لبنان

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب اختصاصی: «قلب بیروت»؛ بازخوانی سندی از ساواک درباره جایگاه امام موسی صدر در لبنان مشاهده می کنید
ساواک در سندی به تاریخ 53/2/2 امام موسی صدر را “قلب بیروت و قلب ملت لبنان” می نامد. گزارش تسنیم درباره سند تازه منتشرشده ساواک را می خوانید.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی