درخواست شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در لیبی

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب درخواست شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در لیبی مشاهده می کنید
شورای امنیت سازمان ملل متحد آتش‌بس فوری در لیبی را خواستار شد.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی