پارلمان آلمان خواستار کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران شد

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب پارلمان آلمان خواستار کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران شد مشاهده می کنید
معاون رئیس پارلمان آلمان خواستار کاهش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران در دوران بحران کرونا به منظور مقابله موثرتر این کشور با این بیماری همه گیر شد.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی