ماهان آوردن مسافر از خارج را از سرگرفت

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب ماهان آوردن مسافر از خارج را از سرگرفت مشاهده می کنید
هواپیمایی ماهان نخستین پرواز خود را در سال جدید برای بازگرداندن مسافران ایرانی از هند، روز یکشنبه دهم فرودین ماه انجام می‌دهد.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی