چند نفر در تهران واجد شرایط رای دادن هستند؟

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب چند نفر در تهران واجد شرایط رای دادن هستند؟ مشاهده می کنید
رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: بیش از ۹ میلیون نفر در استان تهران واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد ۲۰۰ هزار رای اولی هستند.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی