یک فدراسیون با 2 دبیر!

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب یک فدراسیون با 2 دبیر! مشاهده می کنید
تصمیمات وزارت ورزش و مسئولان فدراسیون دوومیدانی باعث حضور همزمان دو دبیر در محل این فدراسیون شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی