عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها مشاهده می کنید
عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی