اشتغالزایی 600 نفری با یک شرکت تعاونی روستایی

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب اشتغالزایی 600 نفری با یک شرکت تعاونی روستایی مشاهده می کنید
یک شرکت تعاونی روستایی در خراسان جنوبی برای 600 نفر از اعضای تعاونی اشتغال ایجاد کرد و 10 نفر به صورت مستقیم در بخش اداری شرکت مشغول به کار شدند.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی