رومن پولانسکی دوباره به تجاوز متهم شد

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب رومن پولانسکی دوباره به تجاوز متهم شد مشاهده می کنید

در آستانه نمایش عمومی درام «افسر و جاسوس» رومن پولانسکی، این کارگردان به تجاوزی در ۴۰ سال پیش متهم شد.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی