سایت فناوری بورس تهران باز هم مختل شد

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب سایت فناوری بورس تهران باز هم مختل شد مشاهده می کنید
در جریان معاملات امروز بازار سرمایه از دقایقی پیش، سایت مدیریت فناوری بورس تهران دچار مشکل شد.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی