مرگِ معترض سوری زیر چرخ‌های یک نفربر ترکیه

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب مرگِ معترض سوری زیر چرخ‌های یک نفربر ترکیه مشاهده می کنید

یکی از معترضان سوری پس از زیر گرفته شدن توسط یک خودروی نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه کشته شد.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی