حشد شعبی: کلام پدرانه مرجعیت دینی چراغ راه ماست

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب حشد شعبی: کلام پدرانه مرجعیت دینی چراغ راه ماست مشاهده می کنید
هیئت حشد شعبی عراق در بیانیه‌ای گفتمان و کلام پدرانه مرجعیت دینی را چراغ راه دانست و بر حمایت از مطالبات برحق مردم تاکید کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی