روسیه: آمریکا و اروپا مقصر کاهش تعهدات هسته‌ای ایران هستند

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب روسیه: آمریکا و اروپا مقصر کاهش تعهدات هسته‌ای ایران هستند مشاهده می کنید
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد آمریکا با تضعیف برجام و کشورهای اروپایی با کوتاهی در اجرای تعهدات خود باعث کاهش تعهدات هسته‌ای ایران شده‌اند
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی