استاندار آذربایجان شرقی: مردم نگران نباشند

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب استاندار آذربایجان شرقی: مردم نگران نباشند مشاهده می کنید

استاندار آذربایجان شرقی گفت: خوشبختانه تعداد پس لرزه‌ها مرتبا روبه کاهش بوده و فشار گسل‌ها تخلیه شده است؛ بنابراین مردم نگران زلزله‌های بعدی نباشند و به خانه‌ها خود برگردند.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی