رییس یکی از قبایل معروف عربستان بازداشت شد

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب رییس یکی از قبایل معروف عربستان بازداشت شد مشاهده می کنید

حساب کاربری زندانیان عقیدتی موسوم به “معتقلی الرای” امروز (چهارشنبه) از بازداشت رییس قبیله عتیبه به خاطر انتقاد از هیئت سرگرمی این کشور خبر داد و افزود که وی برای دومین بار طی کمتر از یک سال بازداشت می شود.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی