بین دوراهی مقاومت و مذاکره راه میانه‌ای هم وجود دارد/ مذاکره با آمریکا نه؛ اما باید روابط‌‌مان با اروپا حفظ شود / قبول دارم که اروپایی ها دنبال تامین منافع ایران نیستند

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب بین دوراهی مقاومت و مذاکره راه میانه‌ای هم وجود دارد/ مذاکره با آمریکا نه؛ اما باید روابط‌‌مان با اروپا حفظ شود / قبول دارم که اروپایی ها دنبال تامین منافع ایران نیستند مشاهده می کنید

«حسن روحانی» در دانشگاه تهران گفته بود که «پیشرفت و آینده کشور در سایه تقابل با دنیا است یا تعامل؟ این مسئله راهبردی اساسی است. ۴۱ سال است به جواب این سوال نرسیدیم. یک عده می گویند تعامل سازنده یک عده می گویند تقابل. یک عده می گویند دشمن ما خبیث است و اینجا دوئل است و باید آن را بشکنیم. عده ای هم می گویند اکثر مشکلات را با تعامل می شود حل کرد. ۴۰ سال است با هم بحث می‌کنیم، پس…
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی